biodiversity island website 1.jpg
biodiversity island website5.jpg

BIODIVERSITY ISLANDS

biodiversity island website7.jpg

In de aankomende 15 jaar verwacht de Provincie Noord Brabant een groei in leegstand van boeren schuren en stallen met maar liefst 4 mmiljoen m2, extra op de al 2 miljoen m2 leegstand. Het concept biodiversity islands bekijkt de mogelijkheid van transformatie van de stallen op het gebied van biodiversiteit. 

Het concept Biodiversity islands is ontstaan door onderzoek naar de biodiversiteit op het platteland. Uit verschillende onderzoeken kwam naar voren dat de biodiversiteit op het platteland door de jaren heen erg is verminderd. Daarnaast het feit dat de biodiversiteit momenteel hoger ligt in de stad dan op het platteland. In de stad zijn vele verschillende leefklimaten voor de dieren zoals tuinen, parken, daken, gevels, bermen ect. Met de kennis van de biodiversiteit in de stad is het concept ontwikkeld.  

In de doorsnede van de nieuwe situatie is gewerkt met een natuurlijk verloop van vegetatieopbouw van een bos, van laag vegetatie als grassen tot hoogvegetatie als bomen, welke ieder weer andere diersoorten zullen aantrekken. 

De biodiversiteit eilanden hebben verschillende habitats om verschillende bedreigde diersoorten te huisvesten. Voor het stallencomplex in Oirschot, dat de casus was voor dit concept, is er ontworpen voor soorten die zich op de Rode lijst bevinden, zoals de huismus, de eekhoorn en de vleermuis. Door de eilanden, ookwel de verschillende habitats, op de juiste plek te situeren t.o.v. elkaar met de juiste hoeveelheid daglicht en schaduw is er een bepaalde ritmiek in de gevel van de bestaande stal ontstaan. Naast de referentie naar de boerenstal nog goed zichbaar is geeft Biodiversity islands ook het platteland weer terug aan de natuur. Dit concept is op meerder eboerenstallen toepasbaar voor diverse diersoorten, echter zullen de boxen per doelgroep ontworpen moeten worden. 

biodiversity island website4.jpg
biodiversity island website9.jpg