Uitbouw 

Esch

Door de vele verbouwingen aan de woning in Esch zijn er in de jaren heen onlogische situaties ontstaan, hierdoor is de woning niet optimaal te gebruiken. Veel ruimte gaat verloren aan verkeersruimte. De wens van de opdrachtgever was een grotere aanbouw als bestaand, echter door het aandragen van een nieuwe organisatie van de plattegrond bleek dit niet benodigd te zijn. Door de routes in de woning opnieuw te vormgeven is er een nieuwe meer functionele plattegrond ontstaan. Door een nieuwe organisatie van de woning is gebleken dat met hetzelfde volume allewensen kunnen worden gerealiseerd en gevoelsmatig meer ruimte ontstaat. De nieuwe uitbouw tussen de bestaande schuur en de woning zorgt voor de verbinding van deze twee steense volumes.   

2018