ONDERZOEK MASSAHUISVESTING

Locatie:         

Categorie: 

Astana + Almaty Kazachstan 

- Woningbouw 

- Internationaal

Tijdens de World Expo Future Energy zijn wij met een diverse groep architecten en stedenbouw-kundige afgereisd naar Kazachstan om de Expo te bezoeken en daarnaast om alle individueel onderzoek te doen in Kazachstan. Shelly van Gogh heeft haar onderzoek gericht op de Sovjet woningbouw die in grote getallen aanwezig is in de voormalig Sovjet steden. Het locatie onderzoek was ingedeeld in 5 verschillende thema's, zoals interviewen, sociale observaties, binnen-buiten relaties en ontwerp van de plattegronden. 

Door de onafhankelijkheid in 1991 zijn er veel regels komen te vervallen en dat heeft ook zijn uitwerking op de wijken. Daarnaast heeft de samenleving een verandering van het communisme naar het kapitalisme doorgaan, waardoor de manier van leven veranderd is. De woningen zijn na 1991 vrijwel allemaal privé eigendom geworden en aan de woningen en openbare ruimte wordt (vrijwel) geen onderhoud gepleegd. 

De wijken, die ook wel microrayons worden genoemd, zijn ontworpen met communistische gedachtes en daarnaast met een systeem van maximale afstanden tot services. Een ontwerp opzet die in de jaren van communisme erg goed heeft  gewerkt maar in de huidige manier van leven geen toegevoegde waarde meer heeft. 

De appartementen zijn gebouwd volgens een standaard bouwsysteem en hebben de afmetingen van 30, 44 en 60 m². Er zijn veel bouwtechnische problemen op het gebied van akoestiek, verwarming en lekkages en daarnaast is er een algemeen gevoel van onveiligheid door donkere trappenhuizen. Bewoners hebben door de jaren heen hun balkons omgebouwd tot loggia's met allerlei verschillende materialen waardoor de wijken een ongeorganiseerd beeld uitstralen. 

Tijdens het onderzoek is er vooral gericht op de beleving van de inwoners. Er is veel met mensen gepraat en we hebben diverse complexen kunnen bezoeken op verschillende locaties.  De problemen doen zich niet alleen in Kazachstan voor maar door de gehele voormalige Soviet Unie. Er zijn tussen 1955 en 1985 ruim 50 miljoen appartementen gebouwd en vandaag de dag bestaat 80% van de voormalige Sovjet steden  nog uit de zogenaamde Khrushchyovka. 

Dit onderzoek is de aanleiding geweest voor het project waarin er wordt gekeken naar de mogelijkheden tot transformatie van de microrayons. 

(ga hier naar IN CONCRETE WE TRUST; microrayon of the future)