top of page

Atelier/woning te Best

Type opdracht

nieuwbouw - utiliteitsbouw - duurzaamheid

Soort

Particulier

Werkzaamheden

onderzoek bestemmingsplan, ontwerp (VO t/m DO), vooroverleg gemeente, sloopmelding, aanvraag vergunning, directievoering, bouwbegeleiding

Locatie

Best

Jaar

2020-2021

Status

gereed

in samenwerking met:

ge-woonadvies

Project omschrijving

De bestaande bebouwing zal worden gesloopt en plaats maken voor de nieuwbouw van een schuur met de functie atelier/woning. De nieuwe schuur zal worden uitgevoerd in een moderne uitstraling, dat door middel van het materiaalgebruik en kenmerkende typologie zijn inpassing vindt binnen het buitengebied van Best. Tezamen met de gekozen bouwmethoden en de landschappelijke inpassing speelt het project in op een duurzame manier van bouwen.

bottom of page