top of page

Steel social

Type opdracht

transformatie-onderzoek - woningbouw-appartementen - concept

Soort

Studie

Werkzaamheden

research, ontwerp, stakeholderanalyse, interviewen, workshops

Locatie

Tilburg

Jaar

2018

Status

afgerond

in samenwerking met:

Project omschrijving

Spoorzone in Tilburg is in de laatste jaren ontwikkeld als een creatief gebied. Steel Social is een concept dat een mogelijke transformatie van het blauwe gebouw onderzoekt. Het blauwe gebouw is gelegen op het Denverplein met daarachter de woonwijk Theresia. Het concept Steel Social is tot leven gekomen door een bestudering van de geschiedenis van het pand. Vroeger was in het pand de sociale dienst gevestigd. Steel is een referentie naar het bestaande blauwe gebouw, dat bestaat uit corten staal gevelplaten en een blauwe plint. Social is een verwijzing naar het sociale karakter van het pand. 

Er is onderzoek gedaan op verschillende schaalniveaus, zoals gebouw, wijk en stadsniveau. Door middel van dit onderzoek zijn er verschillende kernwaarden opgesteld voor het ontwerp. Uit stedenbouwkundig onderzoek is naar voren gekomen dat het kavel zich bevind op een transitie gebied tussen laagbouw van de achterliggende wijk Theresia en de toekomstige hoogbouw op Spoorzone. Het concept Steel Social gaat dan ook de transitie maken tussen laag en hoog maar zal geen schaduw belemmering geven voor de achterliggende wijk. 

Het concept verbind de wijk Theresia met de highlights van de Spoorzone door middel van routes en zichtlijnen. Op de begane grond bevinden zich winkels en andere openbare functies met daarbij een stadspark. Op de eerste verdieping die ook semi-openbaar is loopt deze stadstuin door. Op de hogere verdiepingen zijn woningen gerealiseerd.  Op de hoeken van het perceel zijn twee accenten in de vorm van hoogbouw toegevoegd, daarbinnen 2 lagere torens die zorgen voor de transitie tussen hoog en laag.

bottom of page