1/1

Esscheweg Vught

Type opdracht

verbouw - woningbouw - nieuwbouw

Soort

particulier

Werkzaamheden

onderzoek bestemmingsplan - modelleren bestaande situatie - Ontwerp (VO t/m DO) - vooroverleg gemeente - aanvraag vergunning

Locatie

Vught

Jaar

2020-2021

Status

In ontwikkeling; in afwachting van vooroverleg

Project omschrijving

De sloop van de bestaande schuur maakt het mogelijk om een nieuwe schuur te realiseren met overkapping. Daarnaast wordt de huidige woning aan de achterzijde uitgebreid waardoor er meer leefruimte ontstaat in de keuken.